Wczytywanie

Sterownik wytwornicy ozonu

Zadania

Opracowanie schematu, projektu PCB oraz oprogramowania.

Rozwiązanie

Opracowano schemat, projekt PCB oraz oprogramowanie na mikrokontroler ATMega48A zasilanego napięciem sieciowym ~230V z dwoma wyjściami mocy.

Opracowano dwie sztuki prototypu, oprogramowanie zostało napisane dla mikrokontrolera ATMega48A. Zasilanie urządzenia za pomocą napięcia sieciowego ~230V. Sterownik posiada 6 klawiszy funkcyjnych do nastaw czasu trwania cyklu ozonowania. Każdy cykl posiada własną sygnalizację wyboru za pomocą LED. Urządzenie posiada izolację galwaniczną pomiędzy strefą wysokiego napięcia, a strefą niskiego napięcia.

Top