Wczytywanie

Rozproszony system pomiaru warunków termicznych

Koncepcja

Schemat

PCB

Uruchomienie

Produkcja

Zadania

Opracowanie schematu, projektu PCB oraz oprogramowania.

Rozwiązanie

Opracowano schemat, projekt PCB oraz oprogramowanie na mikrokontroler ATMega8A w dwóch wersjach, dla urządzenia odbiorczego oraz dla urządzenia wyświetlającego.

System podzielono w topologii multi-master z użyciem autorskiej transmisji przy użyciu magistrali RS-485. Urządzenie odbiorcze pozwala na podłączenie 8 kompletnych magistrali 1-wire, wyniki przetwarzane są, a następnie wysyłane za pośrednictwem sieci RS-485. Może występować do 128 urządzeń odbiorczych, co daje 128 x 8 = 1024 wejść magistral 1-wire. System adaptuje się samodzielnie, nie są potrzebne żadne czynności konfigurujące.

Top